سرمای این روزا رو اصلا دوست ندارم اصلا

انقد لباس میپوشم دیگ خسته میشم  دوست دارم هوا بهتر شه وبرگردم اتاق بالا اینجا اصلا نمیتونم تمرکز کنم

والبته تو این هوای سرد با دوستم قرار گذاشتم ورفتیم استخر.......

دوستا خیلی بی معرفت هستن خیلی ما از کلا کلاسمون 28نفر میندن پشت کنکور وما ی اکیپ 5نفره بودیم  الان کلا متلاشی شده اکیپمون بعد7سال همکلاس بودن وجون جونب بودن 

والان فقط دوستای مجازی هست که برام موندن

جو بگیر بودن خیلی بده لطفا جو گیر نشید  بمب اتمی که کشف نمیکنیم داریم درس میخونم ینی ی 10دیقم وقت نیست که حالا ذوستامون بپرسیم؟؟؟

وبه این  نتیجه رسیدم هرچی بیشتر میخونم کمتر به برنامه ازمون میرسم دی

امروز باید اختصاصی هام جمع کنم فردا عمومی هام  

یادمه ی زمانی خیلی برام  مهم بود که دکتر بشم اصلا وقتی میشنیدم یکی داره پزشکی میخونه ذوق میکردم ولی الان خیلی خنثی هستم :/

همشه کنار کتابم مینوستم Drخیلی جو گیر بودم 

البته الانم واقعا نگران ایندم هستم 

چون امسال اصلا انتظار همچین رتبه ای نداشتم 2برابر اون چیزی بود که برا خودم پیش بینی میکردم 

با این تفاوت که من پارسال تصمیم گرفته بودم که میخوام بمونم حالا با هررتبه ای ولی امسال دیگه از این خبرا نیست  اخرین فرصت اگه رتبم مثل پارسال شه قطعا سکته میکنم


خیلی دوست دارم اوضاع تغییر کنه ودارم تلاشم میکنم دوست ندارم هیچ کدوم از اتفاقات پارسال برام بی افته هیچ کدوم