واس این ازمون خوب نبود اوضاعم ولی مباحثش مباحثی بود که پارسال خوب خونده بودم. واس همین استرس زیادی نداشتم وخلاصه های پارسالمو مرور کردم 

وشب اومدم خوابیدم  تقریبا نیم ساعت بود که چشام رفته بود رو هم با صدای گریه مستر بیدارشدم تقریبا ساعت 2بود

این بچه شب ها کشیک میده والان دیگه شبام همش خواب میبینم بچه گریه میکنه 

ساعت 2بیدار شدم  پتو وبالشم جمع کردم اومدم بالا بخوابم که خوابم پرید وتا ساعت 3.30بیدار بودم به حدی اعصابم خورد شد که شدیدا بغض کرده بودم وکلی ب خودم دل داری دادم تا اروم شم 

وازمونم هم ب زور ساعت 7.45بیدار شدم  با احساس سر درد بیدار شدم واماده رفتن شدم 

8.10دیقه ازمون شروع کردم 

عمومی ها رو زدم  خوب بود نسبتا 

وقتی ب زبان رسیدم احساس سر دردم 2برابر شد زبان تا سر کلوز زدم واس کلوز وریدینگ وقت نشد اومدم اختصاصی زمین کلا انگار درسایی  نبود ک من خونده بودم  ورد شدم رسیدم ب ریاضی و 8-9تایی زدم ودیگه چشام نمیدید ب خانواده زنگ زدم واومدن دنبالم 

بماند که چ حرفایی سر زود پا شدن از ازمون شنیدم و چ تحقیرایی ولی خیلی از خودم خوشم اومد فقط سکوت کردم :)هیچی نگفتم 

کلا این روزا ارومم تو خودم وبه کسی کار ندارم وهمه غما رو میریزم تو دل خودم ولی از درون حال خوبی ندارم

همین ک رسیدم اومدم بالا وخوابیدم تا ساعت 2 

تازگیا احساس میکنم مامانم قدرت درک وهم دردیش بالاتر از بابام ...

خوب مهمونا ک میان من پذیرایی میکنم وهمشون اولین سوالی که میپرسن اینکه میخونی؟منم با صداقت تمام میگم نه:دی

وهمشون میگن خب حق داری دیگه نمیشه با اوضاع تو خوند ...تو دلم میگم چ عجب عقلتون ب این ی مورد رسید 

ولی خب خودم وشما رو دعوت میکنم به اینکه درزندگی ایندتون سال کنکور بچه بزرگه فکر بچه اوردن به سرتون نزنه که بچه بزرگه رسما به فنا مبره:(

خب من ی مدت خوب افتاده بودم رو روالش همچی دست خودم بود ولی خب الان خیلی اوضاع بهم ریخته خیلی 

تصمیم گرفتم برم باشگاه 2 روز از هفته رو انتخاب میکنم که شیفت کتابخونه اون موقع صب باشه از ساعت 8-9.15که از باشگاه برم مستقیم کتاب خونه

اگه بتونم بخونم تا 1میمونم وبرمیگردم خونه

گوشی همچنان خاموش واین خیلی حس ارامش بهم میده بااینکه من گوشیم سادس وهیچ برنامه ای نداره ولی بازم سرگرم میشدم

فک میکنم دیگ از ماه بعد نتم شارژ نمیکنم گرچه الانم خیلی استفاده کنم روزی 1ساعته وهر هفته ای یک بار اپ میکنم 

ازمون بعد یک ماه بعده ی برنامه توپ واسش دارم اگه بشه عالی میشه