برادر محترم پس از 3.5ماه تشریف اوردن 

وقتی میاد هوای خونه بسی سنگین میشه بس که این ادم سرد و خشک است 

وخصوصا ک الان مستر هم اومده نارحته ...و بیچاره مستر که اصلا نمیزاریم صداش در بیاد و گذاشتیم اتاق ک جلوی چشم برادر نباشه ک خدایی ناکرده نارحتش کنه

واین است قصه ی ما..

چقد فضا سنگین میشه 

وسکوت همه جا رو فرا میگیره