خب منم قاطی با کلاس ها شدم دیر پست میزارم دیر کامنت ها رو تایید میکنم 
 
تقریبا پیشرفت خوبی داشتم بعد از مدت ها 5-6ساعت خوندن اومدم رو 7-8ساعت بازم خلی کمه ساعت مطالعم  والبته ی روز نوسانی اومدم رو 5ساعت ولی فک کنم طبیعی باشه

روزایی ک یتونم خوب بخونم حالم خوب میشه ولی نخونم  حالم ب شدت افتضاح میشه مثل همون پستی ک اون روز گذاشتم واقعا حالم بد بود .

یک افکار مزاحمی تازه گیا مثل خوره افتاده بجونم همش فک میکنم خلی عقبم خلی نخونده هام زیاد ولی واقعنی اینطوریام نیس عقبم ولی قابل جبران 
و البته بیشتر درسام کم تسلط هستن ک باید خوب کار میشدم

تواین مدت خلی درگیر بودم  تو ی ماه گذشته چ از لحاظ محیط خونه چ از لحاظ اینکه درس نمیخوندم وب شدت اعصابم خورد میشد و صورت ب خاطر استرسی ک داشتم وحشتناک جوش میزد
ودکتر بهم قرص ارامش بخش داده ک شبا قبل خواب بخورم واس استرسم 

باشگاهمم میرم درسم میخونم استخرمم میرم  کلا زندگی جریان داره...

اهل منزل اخر هفته ی مسافرت 3روزه میرن خونه خاله منم واس اینکه یکم حال دلم بهتر شه باهاشون میرم فک میکنم بتونه اوضام بهتر کنه بااینکه دوباره از درسم عقب میمونم

دوستان پیشنهادی واس جمع بندی و کلا بهتر خوندن زیست ندارین؟
من تو این درس ب خصوصا تو پیش ب مشکل بر خوردم 
روشم اینکه اول تست میزنم بعد کتاب میخونم ونکات تستا رو کنار کتاب مینویسم