فردا به مناسبت شهادت حضرت فاطمه مراسم داریم وناهار میخوایم بدیم 

واس همتون به ویژه  کنکوری ها دعا میکنم

:)