همونطور ک حدس میزدم بچه ها با اینکه پ نباشه موافق نیستن من ک اونم باشه
من الان تو شهر دانشجویی شونم و خونه ی خالم 
بچه ها خیلی اصرار کردن برم بمونم خوابگاه شون ولی هرچقد فک کردم دیدم اصلا نمتونم برم پیش ی سری هم سن وسالو خودم ک اونا دانشجو ان و من اصلا هنوز تکلیف هم مشخص نیست خوب همون طور ک درجریانید دخترام ک یکم فخر فروش:)))
و اینکه هر چقد فک کردم نتونسم قبول کنم ک پ هم بیاد 
اخه وقتی من این دورهمی رو ترتیب دادم چرا باید باوجود پ عذاب اور کنم واس خودم؟؟؟
وتایمی ک میتونه بهترین خاطره شه واسم رو خراب کنم 
از طرفی حق میدم ک بعدا پ بفهمه ک قطعا هم خواهد فهمید دلخور بشه 
من خودخواهم واقعا:)))
شما بودین چیکار میکردین
مرسی ک راهنمایی میکنید