امشب برای خودم و خودم 

مائده ی عزیزم امروز از همین لحظه‌‌ وارد 21سالگی میشی یک سال دیگه بزرگتر شدی 

میدونم میدونم که هیچ وقت فکر نمی کردی بهترین روزای جوونی انقد واست سخت بگذره 

که ب ازای20سالگی حس کنی که 10سال بزرگتر شدی 

سالی که گذشت واقعا واقعا برات سال پر از بد بیاری و سختی بودی 

ولی ازت ممنونم که جا نزدی و ادامه دادی و پای ارزوهات واستادی 

میدونم چقد زخم خوردی میدونم روزایی که دلت چقد محکم شکست میدونم روزی که همه چیز واست بی رنگ شد 

از ادمایی و دوست هایی خوردی که هیچ وقت باورت نمیشد 

ولی مائده ی من زندگی همینه فک نکن همچی به سادگی روزایی که واس19/75گریه میکردی 

روزا میگذره و تو بزرگ .وبزرگ تر میشی چیزایی ک میبینی اولش نمیتونی هضمش کنی ولی باید عادت کنی که دنیا خیلی بی رحم تر از این حرفاست 

خودت اینو میدونی که امسال چندین سال بزرگ تر شدی 

مائده ی عزیزم :

باید یادت باشه که از تک تک روزات استفاده کنی واس قوی شدن 

یادت باشه که تنهایی همیشه بد نیست  و می ارزه ب ادمای بی ارزش ک بهت احترام نمیذارن

یادت باشه ک ی روزایی تو زندگی هست ک انقد سخت که فقط خودت میتونی ب خودت کمک کنی 

فقط خودت و خودت

انقد خودت دوست داشته باش که اجازه ندی کوچک ترین بی احترامی بهت بشه

از تموم روزای سختی ک گذروندی فقط ی چیز یادت بمونه که تجربه است 

همه چیز بریز دور 

خدای خوبم بابت تموم سختی هایی که بهم دادی تا قدر خودم بیشتر. بدونم ممنونتم 

خدای من مائده این روزا بیشتر از هرروز دیگه ای عاشقته

و اینو فهمیده که حتی اون بدترین روزام روزایی بوده ک داشته می ساخته وجودش 

هوای مائده رو بیشتر و بیشتر داشته باش خدا جوووون

مائده ی عزیزم بابت تمام روزایی که کنارم بودی مرسی 

به 21سالگی خوش اومدی 

.

.

.

.

اگه توصیه و نصیحتی برای 21سالگی دارین واسم بنویسید 💜💜💜💜