چیزی حدود 3روز دیگه نتایج میاد 

اینکه بگم استرس ندارم دروغ گفتم ولی سعی میکنم کنترل کنم  مثبت بین باشم و ی جورایی ته دلم ارومم ولی گاهی اوقات به این حال ارومم شک میکنم میگم نکنه مث سال قبل وقبل ترش شه نکنه خیلی بد داده باشم نکنه تعداد غلطای زیستم زیاد باشه....😐😐😐

این حسا که میاد حالم بد میکنه!

پارسال که یادم میاد هزار و یک مرتبه خدارو شکر میکنم از دو روز بعد کنکور تا خود نتایج فقط حالم بد بود 

ولی امسال دو روز بعد کنکور تصمیم گرفتم همه چیز از ته ته قلبم بسپارم بخدا ولی بعد اون واقعا ارامش حس کردم خیلی واقعی ☺️

تلگرام واینارو دلت اکانت کردم که واقعا حوصله ی سوالاو زنگ های بقیه رو نداشتم حالا جدایی از نتیجه ی خوب یا بد

که البته ی آرامش دورنی بابت خوب بودنش دارم

فقط مشخص شدن نتیجه باعث میشه از این کلافگی راحت شم 

خوب قطعا قطعا رشته و دانشگاه متفاوت اینده و برنامه متفاوتی رو ب دنبال خواهد داشت 

ولی اینو بنویسم ک یادم بمونه :اون حرفا و رفتار هایی که تو اون مدت پشت کنکوری بودن دیدم قطعا فراموش نمیشه فقط بهش کاملا خود کار فکر نمیکنم:)))