اینجا چقد پیچیدس...
سعی میکنم یاد بگیرم چ شکلی
طی هفته ی گذشته رکورد زدم اونم رکورد چی رکورد خواب!!!!!!
دیروز حدود 10ساعت خوابیدم 
تواین 2ماه تاحالا10ساعت نخوابیده بودم
بگم براتون که دیشب 
داشتم خواب امتحان شیمی ومعلم نحسش میدیدم وقتی بیدار شدم دیدم نه مدرسه ای هست نه امتحانی کلی ذوق کردم  یک حال داد بهم
کی بود میگفت پشت کنکوری بودن سخته و ادم دل تنگ مدرسه میشه؟
من رسما از همین تریبون اعلام میکنم ک 
پشت کنکوری بودن تا الان عالی بود البته فقط برا من وهمکلاسی هام چون ی مدرسه ی مذخرفی داشتیم که نگو بااون معلماش درسته امسال دانشگاه نمیرم ولی همین که مدرسم نمیرم ی نعمت بزرگی هست 

به خودم قول دادم اگه این هفته بتونم سال مطالعم برسونم بالای 50ساعت ی لاک خوشگل برا خودم بخرم

راسی دلم خیلی میخواد پیاده روی اربعین تجربه کنم 
فک کنم خیلی حس نابی باشه