حالم دیگه داره از خودم بهم میخوره 
از اینکه نمیتونم بیشتر ازی هفته خوب باشم ی هفته ک خوب میخونم گند میزنم تو هفته ی بعد
انقد  راحت هدفم یادم  میره قبل کنکور میگفتم اگه بمونم فلان میکنم میخونم 
ولی همش حرف بود من بی اراده تر از این حرفام 
از اینکه انقد راحت تحت شرایز محیط قرار میگیرم وموضعم عوض میکنم
دلم واس روزایی که انقد محکم وبا اراده بودم تنگ میشه
واس روزایی ک اگ 19.5میشدم گریه میکردم ک چرا 20 نشدم
انقد تو خونه بهم گفتن ک تو هیجا قبول نمیشی همون پیام نور شهر خودمون دیگ باورم شده 
حقم دارن بهم بگن چون از من تلاشی دیده نمیشه از من اراده ای دیده نمیشه
حتی خوابش میدیدم 
از همچین روزایی واقعا میترسم ک درمورد ایندم چی فک میکردم چی شد...
همچی دست خودم ادم 
ولی خسته شدم انقد گفتم از این ساعت از این هفته از این ازمون 
پس کی میرسه منم ادم شم؟؟؟؟
چقد بی ارادگیچقد سست بودم 
واقعا هم من اخرش هیچی نمیشم