الان که اومدم و دارم مینویسم تایم درس خوندنم هست ولی از شدت استرس نمیتونم پشت کتاب بند شم 

گاهی اوقات یهویی خیلی استرس میگیرم به شدت تپش قلب میگیرم ودست وپام سرد میشه

واقعا دل شوره دارم 

خیلی زیاد

این روزا به یکی نیاز دارم  که بشینه و ب حرفام گوش کنه به کسی که عمیقا بفهمه دارم چی میکشم 

نه اینکه صرفا بگه میدونم انشاالله خوب میدی کنکور 

ولی متاسفانه همچین شخصی رو ندارم  نه تو خانواده  نه تو دوستام نه هیچ کس دیگه ای

امروز که رفتم با دبیر کلاس زیست صحبت کنم  اب پاکی رو ریخت رو دستم 

استرسم چندین برابر کرد با حرفایی که بهم زد ... خیلی ناامیدم کرد از زیست 

خیلی نااروم تر شدم  

میدونم این استرسا عادی وهمه دارن تجربش میکنم 

امیدوارم به اون چیزی که میخایم هممون برسی

خدا یا شکرت که اینجا رو دارم حداقل 

دوستایی هستن که بهم دل داری بدن

مرسی که هستین