ب طرز وحشتناکی هفته پیش استرس داشتم 

ولی بعد اون شب عید واسترس وحشتناکش اصلا وحشتناک هاااا

ارومم ارومه اروم 

هرچه بادا باد 

حس خوبی دارم ب کنکورم ...از اون ازموناست که از همه ازمون های ازمایشی بهتر خواهد شد درصدام:)

میگم چی میشد مثلا

یکی بود میگفت غمت نباشه همه جور پشتتم با هر رشته و دانشگاهی با هر رتبه ای دلت نرزه؟!

نه اینکه وقتی هم دانشگاهیش نشدیم بزاره بره 

اندازه ی نخود ک اعتماد ب نفس داشتیم هم له بشه بره وحس بی لیاقتی کنیم:(