با دیدن رتبم بیشتر شکه شدم تا نارحت 
هنوزم هضم نشده 
رتبه ای بد تر از پارسال با درصدای بهتر از سال قبل فاجعه است
خوب رشته ای ک پارسال میشد امسالم نمیشه :)))
ولی خوب اینا هیچ کدوم مهم نیست 
تصمیم گرفتم برم دنبال  شیم رو  دوست دارم 
خوب بعد شهرای شمالی رو دوست دارم شهری ک بشه آرامش از دست رفته رو به دست آورد 
خوب مسیر زندگیم کلا تغییر کرد ینی دوسال قبل هم همین مسیر بود ک تلاش من واس تغییرش بی نتیجه بود
جالبه مسیری که واسم خدا انتخاب کرده هیچی علاقه ای بهش ندارم و هیچ تمایلی ب رفتنش ندارم 
نمیدونم چطور میشه یک عمر اینو تحمل کرد واقعا قابل هضم نیست واسم 
چطور میخوام باهاش کنار بیام...