یک سفر 10روزه داشتم که خیلی عالی بود تقریبا ک البته انتخاب رشته بدجور زد تو ذوقم 

خیلی دپرس شدم 

و بعدش سیل تبریک ها و پرسش ها شرو شد ولی دریغ از ذره آی خوشحالی 

اون دانشگاهی ک قبول شدم رو خیلی دوست دارم و علوم پزشکی هست ولی رشتم و دانشکده اش رو اصلا دوست ندارم

ولی جالبه اینجا کسی بهم تبریک نگفت حتی 

در حالی ک با اینکه تو مسافرت بودم و اومد ب تک تک دوستای کنکوریم تبریک گفتم 

این نیز بگذرد